Projectmanagement

Voor opdrachtgevers en installateurs zien wij toe op de uitvoering van de installatiewerkzaamheden en de geleverde kwaliteit.

Waar nodig adviseren we en helpen actief mee met het bijsturen van de verschillende installatieprocessen. Werkzaamheden kunnen eventueel ‘on site’ worden uitgevoerd. Markkant begeleidt bij installatieprojecten en verzorgt het volledige projectmanagement. Daarnaast kunt u Markkant inhuren voor diverse onderdelen bij een project, zoals:

  • Op projectbasis uitwerken van (detail-)engineering
  • Verzorgen van uittrekstaten
  • Opstellen van verslagen en rapportages
  • Opnames op locatie
  • Begeleiden en voorzitten van bouwvergaderingen

ONTWERP EN BESTEK-/WERKOMSCHRIJVINGEN

In samenspraak ontwerpen en genereren wij een gezamenlijk plan van aanpak voor elektrotechnische installaties.

We werken het definitieve ontwerp uit in de vorm van Autocadtekeningen en het bestek. Het plan van aanpak bestaat uit onder meer verlichtingsplannen, krachtinstallaties, communicatie-infrastructuur en brand-/inbraakbeveiliging.

Calculatie

Aan de hand van PVE, ontwerptekeningen, werkomschrijvingen of bestek stellen wij directiebegrotingen en kostenberekeningen op.

Kosten voor materiaal en elektrotechnische montagewerkzaamheden brengen wij helder in beeld. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Inspectie

Deskundig en professioneel voeren wij inspecties uit.

Wij inspecteren bestaand en nieuw geïnstalleerde elektrotechnische installaties.

Onderhoud

Markkant adviseert u over onderhoud en meerjarige onderhoudscontracten voor elektrotechnische installaties.

Dit kunnen bestaande of nieuwe installaties betreffen. Denk hierbij aan onder meer installaties op het gebied van inbraakpreventie, data, brandontruiming, cctv, toegangscontrole, licht- en krachtinstallaties, aarding en bliksemafleiding.

Probleemoplossingen

Markkant onderzoekt de kernproblemen.

U ontvangt een passend advies met betrekking tot de oplossingsmogelijkheden. Wij verlenen daarbij actieve hulp bij het oplossen.

PV panelen

Zonnepanelen zetten zonlicht om in energie. De opgewekte stroom kan direct gebruikt worden, opgeslagen worden in een accu of teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet. Of een combinatie hiervan.

Een net-gekoppeld PV systeem wordt doorgaans gebruikt voor woningen en bedrijven. Deze PV panelen zijn, zoals de naam al aangeeft, gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Als de panelen meer stroom opwekken dan u gebruikt, kunt u deze stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Deze teruggeleverde stroom wordt verrekend met de stroom die u afneemt van uw energieleverancier (salderen) óf u ontvangt een vergoeding voor de terug geleverde stroom. Windgeneratoren of turbines op daken bieden een alternatief voor zonne-energie.

LED verlichting

LED verlichting is momenteel de meest duurzame vorm van verlichting. De meest zuinige LED lampen verbruiken tot 75% minder energie dan een gloeilamp,TL of spaarlamp met een gelijke lichtopbrengst. Daarnaast hebben LED lampen ook een langere levensduur. Een goed LED armatuur kan wel tussen de 50.000 en 100.000 branduren meegaan.

Verduurzaming

Eén van grootste uitdagingen is verduurzaming van onze leefomgeving. Dat geldt voor zowel de korte als lange termijn. Voor de energietransitie is snelheid geboden. Naast opwekking van duurzame energie, is energiebesparing even zo belangrijk voor een duurzame leefomgeving.

We adviseren u graag over het verduurzamen van uw pand door onder meer het vervangen van verlichting door LED verlichting, het plaatsen van PV panelen op daken, energie opslag en het toepassen van dynamische regeling voor effectief en duurzaam energiegebruik.

Energie opslag

Het opslaan van energie biedt voordelen voor de energiebehoefte. Wanneer er meer duurzame energie wordt geproduceerd dan nodig is, bijvoorbeeld met water, zonne- en windenergie, kan dit opgeslagen worden voor periodes dat er minder is. Het voordeel is dat het elektriciteitsnet meer ontlast wordt omdat niet alle opgewekte elektriciteit in een keer het net op moet. Daarnaast kan de opslag zorgen voor strategische voorraden en leveringszekerheid.

Dynamische regeling

Dynamische regeling maakt het mogelijk om zonne-energie, laadpalen, warmtepompen, batterij opslagsystemen en andere energie verbruikers en/of opwekkers te beheren en te regelen. Dit gebeurt geheel automatisch op basis van het beschikbare vermogen en uw ingestelde voorkeuren. De dynamische regeling heeft de mogelijkheid om verschillende apparaten te koppelen aan een Energie Management Systeem.

Externe factoren zoals de energieprijs en weervoorspellingen kunnen gebruikt worden om deze afwegingen nog beter, effectiever en duurzamer te maken. Ook op momenten dat er meer aanbod is dan vraag naar opgewekte energie kan het energie management systeem, omvormers dynamisch reduceren om ongewenste teruglevering aan het net te minimaliseren. Zo zullen energie vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.

Visie

Markkant adviseert

Mensen verdienen een omgeving waarin zij zich vrij, comfortabel en veilig voelen. Aandacht en respect voor de omgeving zijn belangrijke drijfveren zonder daarbij het belang van uw organisatie uit het oog te verliezen. Vanuit onze kennis en ervaring denken wij actief mee op het gebied van techniek, processen en veiligheid. Markkant levert toegevoegde waarde aan de werkprocessen van onze klanten.

Markkant luistert

Markkant vertaalt wensen en ideeën van gebruikers naar technische toepassingen en oplossingen. Hierdoor ontstaat een gedragen ‘Programma van Eisen’ dat de basis vormt voor de realisatie van een kwaliteitsproduct. Een installatie die aan uw verwachtingen als gebruiker blijft voldoen. Wij doen dit door rekening te houden met ieders belangen. De uitvoering van projecten toetsen wij aan het afgesproken ontwerp en de uitvoerende partijen toetsen wij wat in kwantitatieve en kwalitatieve zin is overeengekomen.

Markkant profileert zich

Gebaseerd op jarenlange ervaring in engineering, projectleiding en technisch management adviseren en ontwerpen wij in de sector utiliteit. Dit doen we samen met u als klant, met een praktische invalshoek. Wij passen innovatieve en vooral zinvolle technieken en processen toe in een duidelijke relatie tot veiligheid, milieu, energiebeheer en een flexibele exploitatie van vastgoed.

Markkant kenmerkt zich

Markkant is alert, flexibel, pragmatisch, slagvaardig en biedt een objectief en vakkundig advies en een ontwerp op maat. De lijnen zijn kort; altijd direct persoonlijk contact. Markkant is volledig onafhankelijk en heeft geen commercieel belang bij bepaalde fabricaten of systemen. Wij streven naar aandacht voor een veilige leef- en werkomgeving met verantwoord gebruik van energie. Markaant heeft ruime ervaring op het gebied van elektrotechnisch advies, ontwerp en technisch beheer.